Kulturhuset stengt til 22. april

COVID-OPPDATERING pr. 12.04.21

Kjære publikummere,

Horten kommune, sammen med de andre tidligere Vestfold-kommunene, går fra covid-19-forskriftens kapittel 5A til kapittel 5B. Dette betyr allikevel at Bakkenteigen kulturhus fortsatt holdes stengt. Dette gjelder i første omgang fram til 22. april.

Det betyr at forestillinger i denne perioden blir avlyst eller flyttet til ny dato. Informasjon blir sendt ut til alle billettkjøpere på e-post eller SMS.


Vi håper at situasjonen i løpet av de neste ukene bedrer seg, slik at vi igjen kan åpne dørene og samles til gode kulturopplevelser❤

Flere forestillinger