KULTUR BRINGER OSS SAMMEN!

Sosiale tilstelninger og kulturbegivenheter samler folk, skaper stemning og opplevelser. Et godt kulturtilbud er viktig for et steds attraktivitet og omdømme.

I Horten kommune er vi heldige som har Bakkenteigen kulturhus, vår egen storstue og møteplass.

Gjennom 26 år har scenen vært fylt med variert underholdning av høy kvalitet - med alt fra lokale oppsetninger til etablerte artister.

Og når vi nå presenterer vårens program håper vi at forventningene blir innfridd - spesielt for de mellom 3 og 103 år!

Velkommen til vårens kulturopplevelser!

Flere forestillinger